Participa del Mercat Social!

El FESSrural dedica un espai al Mercat Social, un punt de trobada on productores, artesanes, cooperatives, creadores, entintats, associacions i projectes d’economies transformadores es presenten al públic visitant. Tot seguit us expliquem les condicions del Mercat Social, no oblideu omplir el formulari d’inscripció abans del 20 de juliol.

Durada i acollida

El Festival s’iniciarà a les 9 del matí del 31 d’agost i finalitzarà el mateix dia a les 12 de la nit. L’hora d’entrada de les persones expositores serà de 8:00 a 9:00 del matí (demanem puntualitat).

Inscripció

Inscripcions tancades. La data límit d’inscripció era el 20 de juliol.

La inscripció a través del formulari online no implica l’acceptació automàtica com a expositora del FESS Rural 2019. En cas de ser acceptada, l’organització del festival contactarà amb ella per confirmar la seva selecció.

Acceptació de Participació

L’organització de l’esdeveniment es reserva el dret d’admissió i podrà rebutjar aquelles sol·licituds que al seu criteri no s’ajustin a les finalitats de la fira, que són:

 • Intercooperar i visibilitzar ESS a la ruralitat.
 • Donar a conèixer què és l‘economia solidària a la població.
 • Atraure noves persones, empreses i entitats implicades en iniciatives d’economia solidària.
 • Augmentar la consciència de sector per part dels propis agents de les iniciatives d’economia solidària a la ruralitat.
 • Divulgar les alternatives que aporta l’economia solidària a les crisis i als entorns rurals.
 • Garantir que la cadena de proveïdors de la Fira la formaran, en la mesura del possible, empreses i entitats del mercat social i local.

Muntatge d’estands i parades

L’hora d’entrada dels expositors amb vehicles serà de 8:00h a 9:00h del dissabte 31 d’Agost. Les expositores podran disposar del seu espai a partir de 8:00 hores del dissabte.

La decoració de l’espai va a càrrec de cada productora i expositora.

L’organització posarà a disposició de les productores i expositores un punt de llum el més a prop possible, una cadira i la possibilitat d’una taula i una carpa (en el cas que no en pugui portar la seva pròpia cada productora o expositora). Us recomanem que porteu allargadors de 5 metres o altres estris necessaris.

Les expositores disposaran d’un cartell identificatiu de sobretaula que facilitarà organització a fi homogeneïtzar la imatge del Festival.

Desmuntatge i sortida

Les taules no podran ser desmuntades abans de les 15:00 hores del dissabte, preferentment a partir de les 20h. Com a màxim es podrà desmuntar fins la finalització del festival, a les 12 de la nit. Cada expositora haurà de recollir la seva taula i cadires, i s’haurà de deixar l’espai completament net d’objectes i de brossa.

Imatge

L’acceptació d’aquestes condicions comporta que doneu permís a ser gravats/des en imatges generals de la Fira i amb finalitat sense ànim de lucre.

Moneda Social

El mercat funcionarà amb moneda social. La moneda d’us serà el Firatrok. Hi haurà una taula de canvi i al finalitzar el mercat es farà el bescanvi en euros o en Troks (en un compte nou o existent de Moneda social de les xarxes del Ripollès i/o la Garrotxa per cada productora). Com Només hi ha Firatroks en format de 0’50, 1, 2, 5 i 10, els preus dels productes o serveis s’hauran d’adaptar a aquestes unitats i els seus múltiples. Les productores que ja tinguin compte de Moneda Social podrán cobrar directament en aquesta moneda. Al moment de canviar els Firatroks en euros hi haurà la posibilitat de fer una aportació voluntària com ajut i contribució a les despeses derivades directament de l’organització de la Fira.

Responsabilitats

 • La neteja i manteniment de l’espai van a càrrec de les productores i expositores que hauran de vetllar per la mateixa.
 • El material que s’utilitzi als espais ha de respondre, tant com es pugui, a criteris de sostenibilitat i preservació del medi ambient.
 • Les expositores han de tenir cura de la vigilància dels seus estands o del seu espai durant les hores de visita, muntatge i desmuntatge.
 • Per preservar el caràcter i finalitat del festival, cal que els productes exposats i a la venda compleixin criteris de mercat social.
 • No es tolerarà cap actitud masclista ni racista, entenent aquestes com actituds no desitjades com ara “piropos”, bromes, insults, bavejos, tocaments, assetjament, agressions físiques i sexuals o violacions exercits sobre una persona per motius de gènere, identitat o orientació sexual i aspecte físic en relació als estàndards estètics.
 • L’organització de la fira disposa d’una assegurança de responsabilitat civil bàsica per als danys i perjudicis derivats d’accidents meteorològics, furts, robatoris o qualsevol altra causa de la naturalesa que sigui, que es poguessin ocasionar sobre els béns tant particulars, com d’entitats i d’organismes que participin al Festival.